לוגו אלכס שפירא ושות׳

12.2.12: רשויות המס פרסמו תוספת להוראת הביצוע בנושא מיסוי פינוי-בינוי

כידוע, פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין קובע פטוֹר מיוחד לפרוייקטים של פינוי ובינוי.
כך, על-פי סעיף 49כב לחוק, המוֹכר ליזם את הזכויות שיש לו ביחידת מגורים במתחם, יהיה פטוּר ממס שבח בגין המכירה, כולה או חלקהּ, בהתקיים התנאים הרלבנטיים ובכללם זה הדורש, כי שווי הזכות שמקבל המוֹכר בדירה החלופית אינו עולה על "תקרת השווי", המוגדרת כ-150% משווי יחידת המגורים הנמכרת ללא זכויות לבנייה נוספת, או שוויָה של דירת מגורים במתחם הפינוי ובינוי עצמו ששטחה 120 מ"ר - לפי הגבוה.
 
ביום 26.12.2010 פורסם ברשומות תיקון 67 לחוק מיסוי מקרקעין.
בגדרו של תיקון זה, נוספה חלופה נוספת ל"תקרת השווי" והיא שוויָיה של דירת מגורים במתחם הפינוי ובינוי עצמו, ששטחה 150% משטחה של יחידת המגורים הנמכרת, ולא יותר מ-200 מ"ר. דהיינו, "תקרת השווי" כוללת כעת שלוש חלופות, לפי הגבוהה שביניהן.
עוד נקבע בתיקון, כי מכירת הזכויות ביחידת המגורים במתחם תהיה פטורה, רטרואקטיבית מיום 1.1.2010, ממס גם אם תמורתה הינה בכסף בלבד. זאת, בכפוף למספר תנאים ובכללם התנאי לפיו מָלאו למוֹכר או לבן-זוגו 60 שנים או שטרם מָלאו להם 60 שנים אך מי מהם נזקק לשירותי סיעוד, והתנאי הנוסף, לפיו המוֹכר רכש, בכספי התמורה, כולה או חלקהּ, בתוך 12 החודשים שלפני/אחרי המכירה זכות למגורים בבית אבות, למגוריו או למגורי בן-זוגו.
 
רשויות המס פרסמו בעבר הוראת ביצוע בנושא פינוי בינוי (ה"ב 11/2002 מיום 31.12.2002) ותוספת להוראה זו (תוספת מס' 1 מיום 30.6.2010).
ואילו היום פרסמו רשויות המס תוספת נוספת להוראת-הביצוע, וזאת בהתייחס לתיקון 67 דלעיל (תוספת מס' 2).