לוגו אלכס שפירא ושות׳

מדורים מקצועיים עקרונות יסוד במערכת המיסוי

ההבחנה בין הנישומים השונים

ההבחנה בין יחיד לבין חברה ההבחנה בין תושב ישראל לבין תושב-חוץ

עקרונות החבות במס הכנסה, מע"מ ודמי ביטוח לאומי

עקרונות החבות במס הכנסה

הטלת המס על הכנסה חייבת הטלת המס על יחיד הטלת המס על חברה

עקרונות החבות במע"מ, מס רווח ומס שכר

כללי הטלת המס על עוסק הטלת המס על מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) הטלת המס על מוסד כספי
החבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות

חובות דיווח לרשויות המס

מבנה הדו"ח שנתי ומועד הגשתו הפטוֹר מהגשת דו"ח שנתי דיווח מקוצר על הכנסות שמקורן בחו"ל

מקדמות מס וחובת ניכוי מס במקור

כללי מקדמות מס חובת ניכוי מס במקור

ההוראות המקצועיות והחלטותיהן של רשויות המס

ההוראות המקצועיות החלטות המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

חזור אל כל המדורים המקצועיים