לוגו אלכס שפירא ושות׳

מדורים מקצועיים מיסוי מקרקעין

ההבחנה בין המשקיעים השונים

ההבחנה בין יחיד לבין חברה ההבחנה בין תושב ישראל לבין תושב-חוץ

סיווּגם המיסויי של הכנסות והפסדים שמקורם במקרקעין

כללי סיווּגם של הכנסות/הפסדים ממכירת מקרקעין סיוּוגם של הכנסות/הפסדים מהשכרת מקרקעין

עקרונות החבות במס שבח

למהותו של מס שבח חישוב החבות במס שבח הפטוֹרים ממס שבח – כללי הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים כללי קיזוז הפסד הון ממכירת זכות במקרקעין

עקרונות החבות במס רכישה

למהותו של מס רכישה חישוב החבות במס רכישה הקלות ופטוֹרים ממס רכישה

עקרונות החבות במס מכירה

למהותו של מס מכירה חישוב החבות במס מכירה פטוֹרים ממס מכירה

היבטי המס בהשכרת דירות מגורים בישראל

מסלולי המיסוי השונים פטוֹר ממס על דמי שכירות שמקבל קשיש

ההוראות המקצועיות והחלטותיהן של רשויות המס

ההוראות המקצועיות החלטות המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

חזור אל כל המדורים המקצועיים