לוגו אלכס שפירא ושות׳

מדורים מקצועיים מיסוי רווחי הון

ההבחנה בין המשקיעים השונים

ההבחנה בין יחיד לבין חברה ההבחנה בין תושב ישראל לבין תושב-חוץ

מיסוי מכירת מניות של חברה פרטית

סיווּגם של רווחים/הפסדים ממכירת מניות בחברה פרטית עקרונות הטלת המס חובת דיווח לרשויות המס ותשלום מקדמה הפטוֹר ממס רווחי הון במכירת מניות בחברה פרטית כללי קיזוז הפסדים ממכירת מניות בחברה פרטית

מיסוי הקצאת מניות בחברה פרטית

הקצאת מניות – מהי? הקצאת מניות בחברה פרטית שאינה איגוד מקרקעין הקצאת מניות בחברה פרטית שהיא איגוד מקרקעין

השלכות המס בפירוק חברה פרטית

למהותו של הפירוק השלכות המס – כללי השלכות המס לגבי החברה המתפרקת השלכות המס לגבי בעלי המניות

ההוראות המקצועיות והחלטותיהן של רשויות המס

ההוראות המקצועיות של רשויות המס

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי רווחי הון

חזור אל כל המדורים המקצועיים