לוגו אלכס שפירא ושות׳

3.7.11: רכישת זכות במקרקעין מקבלן עד ליום 31.7.11 (במקום 30.6.11) לא תגרור עִמה חובת העברת מקדמה על-ידי הרוכש

במבזק מיום 5.4.2011 צוין, כי בהתאם להודעתו מאותו יום של רו"ח שוקי שרצקי, מנהל תחום (שומת מקרקעין ותפעול שומה) ברשות המיסים, רכישת זכות במקרקעין מקבלן עד ליום 1.6.2011 לא תגרור עִמה חובת העברת מקדמה על-ידי הרוכש (כאמור בתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין) אף אם הקבלן טרם קיבל אישור פקיד-שומה לפי סעיף 50 (הקבלן עדיין יחויב להמציא אישור כאמור כדי לקבל פטוֹר ממס שבח). 
ואילו במבזק מיום 31.5.2011 צוין, כי בהתאם להודעתו הנוספת של רו"ח שרצקי, ההנחיה האמורה הוארכה כך, שכל רכישה מקבלן לא תחויב בהעברת מקדמה, וזאת לגבי רכישות שעד ליום 30.6.2011
 
הבוקר פורסמה הודעה נוספת של רו"ח שרצקי, לפיה הוארכה ההנחיה האמורה כך, שכל רכישה מקבלן לא תחויב בהעברת מקדמה (גם אם אין לקבלן אישור פקיד-שומה), וזאת לגבי רכישות שעד ליום 31.7.2011
 
נזכיר, כי בעקבות תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין, פורסם עדכון להוראת ביצוע 2/2010 מיום 31.1.2010, שעניינה באישורים לפי סעיף 50 לחוק (התייחסנו להוראה זו במבזק מיום 2.2.2010). להורדת העדכון, לחצו כאן.