לוגו אלכס שפירא ושות׳

בקשה לעיון בתיק מע"מ

ביום 26.7.2023 ניתנה החלטתו של בית-משפט השלום בקריות בעניין אחים עפאנה בע"מ.

עניינה של ההחלטה בבקשה להתיר למבקשת (אחים עפאנה בע"מ) עיון בתיק ת"א 61374-05-20 (משרד האוצר – רשות המסים מכס ומע"מ נ' נ.מ. אינפיניטי בע"מ ואח') וזאת בהתאם לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003 ("תקנות העיון").

המבקשת נימקה בקשתה בכך שהמשיבה 2 (נ.מ. אינפיניטי בע"מ) הגישה נגדה תביעה בבית-המשפט המחוזי בחיפה וכי יש במסמכי תיק זה לסייע לה בניהול הגנתה. עוד ציינה המבקשת, כי המשיבה 2 סירבה להתיר לה עיון במסמכי תיק זה ובקשתה לקבלם באמצעות זימון עד (מזכיר בית משפט) נדחתה תוך שבית-המשפט המחוזי הורה שהדרך הדיונית הנכונה היא בהגשת בקשה בתיק זה.

המשיבה 1 (רשות המיסים) הגישה תגובה קצרה ובה הפנתה להוראות סעיף 142 לחוק מע"מ וטענה כי המסמכים שהוגשו על-ידי רשויות מע"מ "חוסים תחת חובת הסודיות" ומשכך אין להתיר בהם עיון.

בית-המשפט, מפי ס' הנשיא י' טורס, קיבל את הבקשה ברובה (קישור להחלטה).

בראשית הדברים, ציין ס' הנשיא טורס, כי ההליך בו מתבקש העיון הוא בקשת עיקול שהגישו רשויות מע"מ לפי סעיף 112א לחוק מע"מ וכי הליך זה נדוֹן ככלל בדלתיים פתוחות ואף במקרה זה איש מבעלי הדין לא ביקש להורוֹת על סגירת הדלתות. בכך שוֹנה הליך זה מערעורי מס הנידונים בדלתיים סגורות לאור הוראות סעיף 83 לחוק מע"מ. כלומר, אין בפנינו מגבלת עיון הקשורה בכך שההליך נוּהל בדלתיים סגורות.
עם זאת, הוסיף ס' הנשיא, קיימת רלוונטיות להוראות סעיף 142 לחוק מע"מ הקובע, כי "לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה". סעיף זה שעניינו חובת סודיות המוטלת על עובדי רשויות המס פוּרש בפסיקה כקובע חיסיון תוכני-מהותי על המידע עצמו ומשכך קיים איסור בדין להתיר עיון בחומרים אלו. אולם, היות שמדובר בחיסיון יציר הפְּסיקה מדובר בחיסיון יחסי אשר לבית-המשפט שיקול דעת להסירו.
עוד ציין ס' הנשיא, כי הגם שניתן היה להבין מטיעונה של המשיבה 1 שהחיסיון חל רק על מסמכים שהיא הגישה, ראוי לראות את מסמכי התיק כולו כמכלול כך שהחיסיון חל על כולם. כך, לאור הטעמים העומדים בבסיס החיסיון, יש לקבוע כי אף מסמכים שהגיש הנישום חוסים תחת חיסיון זה, שכּן תכלית החיסיון מתקיימת אף במסמכים אלה.

לגופו של עניין, קבע ס' הנשיא טורס, כי במקרה זה מתקיימים מספר טעמים המטים את הכף לעבר קבלת הבקשה ובכלל זאת העובדה שמדובר בהליך שבמסגרתו טענו רשויות מע"מ לעבירות מס מצדם של משיבים 4-2, כך שבמצב דברים זה נחלש כוחה של התכלית בדבר עידוד הפרט לדיווח נכון ודווקא הסרת החיסיון אפשר שתעודד דיווח אמת.

לאור האמור, קבע ס' הנשיא, כי יש להתיר למבקשת לעיין בתיק, למעט בהסכם הפשרה שנחתם בין המשיבים, בפסק-הדין ובפרוטוקול הדיון הכולל רק את חקירת מפקחת מע"מ.