לוגו אלכס שפירא ושות׳

הרחבת ההקלה במס רכישה לילדו של חייל שנספה במערכה / מי שנפטר כתוצאה מפעולת איבה

כידוע, תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 ("תקנות מס רכישה") קובעת, כי רוכש דירה שהוא "בן משפחה של חייל שנספה במערכה" או "נפגע" פעולות איבה (או בן משפחתו של נפגע כאמור), זכאי לשלם מס רכישה מופחת,* בתנאי שהדירה מיועדת למגורי הרוכש עצמו, לצורך שִיכּוּנו.

* בתקנות מס רכישה נקבע, כי בני משפחה של חיילים שנספו במערכות ישראל, או קורבנות פעולות איבה, יהיו זכאים להטבה במס בעת רכישת דירת מגורים.
בהתאם להטבה, בני משפחות שכולות הרוכשים דירה למגורים ששוויה עד 2.5 מיליון ₪, לא ישלמו מס רכישה על חלק השווי שעד 1,919,155 ₪ וישלמו מס רכישה בשיעור 0.5% (במקום 3.5% ו-5% בהתאם למדרגות דירה יחידה) על חלק השוֹוי שמעל לסכום זה. ואילו בני משפחות שכולות הרוכשים דירה למגורים ששוויה מעל 2.5 מיליון ₪ ישלמו מס רכישה בשיעור 0.5% על כל הסכום.
כמו-כן, זכאים בני משפחות שכולות לרכוש דירה נוספת במהלך חייהם ולשלם מס רכישה בשיעור 0.5% על מלוא סכום הרכישה (במקום 8% ו-10% בהתאם למדרגות דירה נוספת), ובלבד שדירה זו תשמש למגוריהם.

המונחים "בן משפחה של חייל שנספה במערכה" ו"נפגע" מוגדרים בתקנה 1 לתקנות מס רכישה וכוללים, בין היתר, ילדו של חייל שנספה במערכה וילדו של מי שנפטר כתוצאה מפעולת איבה, ובתנאי שגילו של היתום הוא עד גיל 40.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 23.4.2023 פורסה טיוטת תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיקון), התשפ"ג-2023 ("טיוטת התיקון"), שבגדרה מוצע לתקן את תקנות מס רכישה ולהגדיל את הגיל שבו תינתן ההטבה, כך שהיא תינתן ליתום כאמור עד הגיעו לגיל 50.   

להורדת טיוטת התיקון, לחצו כאן.