לוגו אלכס שפירא ושות׳

מערכת חדשה למיצגים לדיווח ותשלום מקדמות וחובות מס הכנסה | דיווח שנתי על ניכויים – הארכת מועד | מערכת לפתיחת פניות על-ידי מייצג עבור לקוח מיוצג

מערכת חדשה למיצגים לדיווח ותשלום מקדמות וחובות מס הכנסה

פורסמה הודעתה בנושא של גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה ברשות המסים.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


דיווח שנתי על ניכויים – הארכת מועד

פורסמה הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, בנושא "דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 856) לשנת-המס 2022 – הארכת מועד.

בגדרהּ של ההודעה צוין, כי מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, החליט להאריך את המועד להגשת הדוחות השנתיים לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת-המס 2022 עד ליום 31.5.2023.
בנוסף, כוללת ההודעה פירוט ההנחיות לשידור והגשה בתהליך המקוּון, התייחסות לנושא התאמת הדיווחים ומענה על שאלות ותמיכה ביישום.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.


מערכת לפתיחת פניות על-ידי מייצג עבור לקוח מיוצג

הודעה נוספת של מר שלמה אוחיון פורסמה בנושא מערכת הפניוֹת החדשה, המאפשרת לפְנות לרשות המסים בפניה מאובטחת באינטרנט.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.