לוגו אלכס שפירא ושות׳

טופס 106 דיגיטלי לעובד כאמצעי יחיד

תקנה 13 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 קובעת, כי על מעביד ששילם משכורת לעובד למסור לעובד, פעם בשנה, אישור בטופס 106 לגבי המשכורת השנתית ששילם לו והמס שניכה ממנה, בין אם ניכה מס ובין אם לאו.
עד כה ניתן האישור מודפס, גם אם נמסר בנוסף אליו עותק דיגיטלי של הטופס.

במטרה להתאים את המערכות לצרכים המשתנים במשק ולהקל על המעסיקים הוחלט ברשות המסים לאפשר למעסיקים שיבחרו בכך למסור טופס 106 דיגיטלי לעובדיהם שיבחרו בכך כאמצעי מסירה יחיד, וזאת בכפוף לעמידה בהנחיות המפורטות במכתבה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים.

למַעבר למכתבה של רו"ח קלימן, לחצו כאן.