לוגו אלכס שפירא ושות׳

מע"מ בגין כספים שמקבל גן ילדים מהמדינה כהשתתפות בשכר הלימוד של ילדים

פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי

במבזק מס' 1862 מיום 7.7.2020 דיווחנו על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין פנינת המעונות בע"מ.

במהלך התקופה שבמחלוקת (2011–2015) הִפעילה המערערת, חברה פרטית הרשומה כ"עוסק" לצורך חוק מע"מ, מעון ילדים לפעוטות בני שלושה חודשים עד שלוש שנים.
התשלום עבוּר הטיפול בילדים הגיע משני מקורות: מהורי הילדים ומן האגף למעונות יום ולמשפחתונים שהוא זרוע של מדינת ישראל.
נושא הערעור הוא חבות המערערת במע"מ בגין הכספים שנתקבלו על-ידיה מן המדינה כחלק משכר הלימוד שנגבה.

בית-המשפט, מפי השופט ה' קירש, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

הערעור לבית-המשפט העליון

המערערת הגישה ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון (אליו ביקשה להצטרף עמותת א.מ.א איחוד מעונות ארצי כ"ידיד בית-המשפט") וביום 7.4.2022 התקיים הדיון בערעור.

בית-המשפט העליון – מפי השופטים נ' סולברג, ד' ברק-ארז ו-א' שטיין – דחה את הערעור ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין).

וכך נקבע בפסק-הדין (ההדגשות אינן במקור):
"למקרא סיכומי ב"כ הצדדים בכתב, ולמשמע דברי ב"כ המערערת בעל-פה, המלצנו לב"כ המערערת לשקול עם מרשתו אם לעמוד על הערעור.
לאחר שנועץ במרשתו, הודיענו ב"כ המערערת כי אינה עומדת עוד על ערעורה, וזאת בעקבות המלצתנו, ובשים לב לעניינה הספציפי של המערערתכשהכספים הגיעו אליה לא במישריןאלא דרך העמותה 
[*].
הערעור נדחה אפוא בזאת​."

* ייתכן שתמיכה שתתקבל ישירוֹת מתקציב המדינה תביא לתוצאה שונה.


נזכיר, כי מקרה אחר, דומה בעובדותיו, נדוֹן על-ידי בית-המשפט המחוזי בחיפה (השופטת א' וינשטיין) בעניין ה.ק.ש השקעות 2013 בע"מ (ע"מ 58418-12-16).