לוגו אלכס שפירא ושות׳

רכישת דירות תמ"א 38/1 מהקבלן | בקשת ארכה להגשת ערעור לבית-המשפט העליון

רכישת דירות תמ"א 38/1 מהקבלן 

ביום 31.1.2022 ניתן פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין ברדה ואח'.

עניינו של פסק-הדין בערר שהגישו ששת העוררים על החלטת המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין נתניה) לחייבם במס רכישה בגין הזכויות שרכשו מחברת מסיקה חסון מסחר 2002 בע"מ ("החברה הקבלנית") שהתחייבה לדיירי בניין בהרצליה לבצע חיזוק לבניין מכוח תמ"א 38/1 וזאת בתמורה לזכות לבנות דירות חדשות בבניין.
המשיב קבע, כי העוררים רכשו זכויות ל"דירת מגורים" וחייב אותם במס רכישה בהתאם, בעיקר מהטעם שראה בעוררים חלק מ"קבוצת רכישה".
העוררים, לעומת זאת, טוענים, כי לא רכשו "זכות במקרקעין" כלל ולכן אין לחייבם במס רכישה, ולחלופין, כי יש לראותם כמי שרכשו את הזכויות שהיו במקרקעין לחברה הקבלנית ולחייבם במס רכישה רק ביחס לשווי הזכויות באותה עת.
עוד טוענים העוררים, כי אין לראותם כחלק מ"קבוצת רכישה", שכּן לא היה "גורם מארגן" בתמורה", כנדרש בחוק, אלא הם היו היזמים שביצעו את חיזוק הבניין ושבנו את דירותיהם בעצמם.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט ד"ר א' גורמן (בהסכמת חברי הוועדה שמאי מקרקעין ג' נתן ושמאי מקרקעין א' לילי), דחתה את הערר תוך חיוב העוררים בהוצאות המשיב בסך 60,000 ש"ח והטחת  ביקורת קשה על התנהלותם ובכלל זאת ניהול הערר ב"שיטת מצליח" (קישור לפסק-הדין).


בקשת ארכה להגשת ערעור לבית-המשפט העליון

ביום ה, 3.2.2022, ניתנה החלטתה של רשמת בית-המשפט העליון, ש' עבדיאן, בבקשה להארכת מועד שהוגשה על-ידי נחמני אחד העם בע"מ להגשת ערעור על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב שניתן בעניינה.*

* נזכיר, כי במבזק מס' 1951 מיום 7.12.2021 דיווחנו על פסק-הדין האמור שעניינו במע"מ במכירת דירות ומחסנים. למַעבר למבזק בעניין זה, לחצו כאן.

במסגרת ההחלטה, ציינה הרשמת, כי המבקשת הגישה את הבקשה יום אחד בלבד לפני חלוֹף המועד להגשת ההליך הערעורי, ולא סיפקה הסבר משכנע להגשת הבקשה בעיתוי זה.
עוד ציינה הרשמת, כי טענות המבקשת באשר לעומס עבודה והשלכות נגיף הקורונה הועלו בלקוניות וללא פירוט נדרש, ואף לא גובו בתצהיר מתאים כדין.

לאור זאת, בקשת הארכת המועד נדחתה (קישור להחלטה).