לוגו אלכס שפירא ושות׳

דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת 2019; הטלת עצום כספי וקיזוז החזרי מס; מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

 

דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת-המס 2019

פורסם דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית ברשות המסים בראשות רו"ח (משפטן) רולנד עם-שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות, לשנת-המס 2019 (קישור לדו"ח).*

* להורדת דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת-המס 2017 לחצו כאן.
להורדת דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת-המס 2018 לחצו כאן.

במסגרת הדו"ח, מפורטים הפרסומים המקצועיים (החלטות מיסוי, חוזרים, מסלולים ירוקים, טפסים וכו') שפורסמו על-ידי החטיבה המקצועית (יחד עם תמצית של פרסומים אלה וקישור מתאים) וכן חקיקה ופסיקה שלוּו על-ידי עובדי החטיבה, וזאת תוך חלוקה בין המחלקות השונות שבחטיבה.

בנוסף, כולל הדו"ח את פרטי עובדי החטיבה המקצועית ליצירת קשר (עמודים 1 ו-2).

תשומת לבכם, כי במסגרת הדוח מפורסמות גם פניות הבהרה, הנחיות והוראות נוהל בנושאים שונים וטיוטות של חוזרים מקצועיים שעד היום טרם פורסמו לכלל הציבור.


הטלת עצום כספי וקיזוז החזרי מס

במבזק מס' 1812 מיום 15.9.2019 דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-משפט השלום בבאר-שבע בעניין הר שמש מושב שיתופי בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בתביעה כספית בסך 50,000 ש"ח שהגיש התובע, מושב שיתופי המעסיק עובדים, נגד מדינת ישראל (פקיד-שומה באר-שבע ומוקד הניכויים) בְּשל נזקים אשר נגרמו לו, לטענתו, כתוצאה מהחלטת פקיד-השומה להטיל עליו עיצום כספי בהתאם לסעיף 195(ב) לפקודת מס הכנסה בְּשל אי-הגשת טופס 126 וכן מההחלטה לקזז החזרי מס המגיעים לו, וזאת, בניגוד לחוק לטענתו, ברשלנות ותוך הפרת חובה חקוקה.

בית-המשפט, מפי הרשמת הבכירה מ' חלפון-נזריאן, דחה את התביעה (קישור לפסק-הדין).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ערעור שהגישה המבקשת על פסק-הדין נדחה על-ידי בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע ועל כך הגישה המבקשת בקשת רשות ערעור לבית-המשפט העליון שעניינה רק בהכרעתו של בית-המשפט המחוזי שלא לדון בסוגיית "חוקיות קיזוזי המיסים".

בית-המשפט העליון, מפי השופט ע' פוגלמן, דחה את הבקשה (קישור להחלטה).


מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

במבזק מס' 1848 מיום 26.4.2020 נדרשנו, בין היתר, לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה) (תיקון), התש"ף-2020 ("התיקון"(קישור לתיקון), בגדרו הוארכה התקופה הקובעת שנקבעה בתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020 ("התקנות") עד ליום 31.5.2020 וכן הוארכה התקופה המתייחסת לזכאות למענק בעד חודש אפריל 2020 מיום 19.4.2020 ליום 30.4.2020.*

* במקביל, נקבע, כי מי שהיה זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 לפי נוסחן המקורי של התקנות, לא תיפָגע זכאותו למענק כאמור בְּשל הארכת תקופת הזכאות, ואולם לא ישולם לאדם יותר ממענק הסתגלות מיוחד אחד בעד חודש אפריל 2020.

בנוסף, נקבעה בתיקון הוראה ביחס לתשלום מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסם ברשומות חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), התש"ף-2020 ("החוק") (קישור לחוק).

החוק מעגן למעשה בחקיקה ראשית, כהוראת-שעה, את ההוראות שעוגנו בתקנות, תוך שבנוסף נקבע מענק הסתגלות גם בגין החודשים יוני-אוגוסט 2020.