לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפרשי שער שליליים שמקורם בפיקדון בנקאי בישראל בידי חברה

כידוע, השקעה בפיקדונות בנקאיים בידי חברה "רגילה" – דהיינו, חברה שאינה חברה משפחתית או חברת בית ("חברה") – אוצרת בחובּה חסרונות מס ובכלל זאת, חבות מלאה במס על התשׂואה הגלומה בפיקדונות, לרבות בגין הפרשי ההצמדה המשתלמים (ככל שמשתלמים) על הפיקדון ואי-זכאות לקזז הפסדי הון ממכירת נכסים אחרים כנגד התשׂואה האמורה (שכּן הפיקדון אינו נחשב ל"נייר ערך" כאמור בסעיף 92 לפקודה).

למרות זאת, חברות בוחרות לא אחת להשקיע את עודפיהן בפיקדונות בנקאיים, וזאת משיקולים לבר-מיסויים, כאשר במקרים רבים, ענייננו בפיקדונות בבנק בישראל הצמודים למטבע-חוץ או הנקובים במטבע כאמור.

בכתב העת "מיסים" שיצא לאור לאחרונה (כרך לד(1)), פורסם, בין היתר, מאמרנו בנושא תוצאות המס הגלומות בהשקעה של חברה בפיקדונות כאמור כאשר שערו של המטבע ירד בשנת-המס.

למַעבר למאמר, לחצו כאן.