לוגו אלכס שפירא ושות׳

שומות תשומות לאיחוד עוסקים בגין הודעת זיכוי

לאחרונה ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין גורי תעשיות מוצרי בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור על שומה לפי מיטב השפיטה שהוציא המשיב (מנהל מע"מ רמלה) לאיחוד העוסקים ("איחוד העוסקים") הכולל את חמשת המערערים: גורי תעשיות מוצרי בע"מ, יורשי גורי אריה, גורי מוצרי צריכה בע"מ, ישפד סוכנויות בע"מ, יונישיפ בע"מ ותנועה שירותי לוגיסטיקה ואחסנה (בפירוק) בע"מ ("תנועה").
ביסוד השומה עומדת הודעת זיכוי שהוציאה חברת רקיט בנקיזר ("רקיט") לתנועה בגין חשבוניות שלא שולמו לה. הודעת הזיכוי הוּצאה בגובה 95% מהחוב ולאחַר שהמפרק שמוּנה לתנועה אישר את תביעת החוק של רקיט והודיע, כי דיבידנד הפירוק לא יעלה על 5% ממצבת החובות של תנועה.
איחוד העוסקים לא הקטין את מס התשומות בהתאם להודעת הזיכוי ועל-כן המשיב הוציא לו שומת תשומות הכוללת את סכום המע"מ הגלום באותה הודעה.
מלבד טענות לגוף העניין, טענו המערערים כי היות שהודעת הזיכוי מתייחסת לחשבוניות שהוצאו בשנת 2008, הרי שזו התיישנה ולא ניתן לבסס עליה שומה, לא כל שכּן לאור העובדה שרקיט הגישה בקשה למשיב להארכת המועד להוצאת תעודת הזיכוי ובקשה זו אושרה על-ידיו.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, קיבל את טענת ההתיישנות ובעקבות זאת את הערעור (קישור לפסק-הדין).

תשומת לבכם מופנית להתייחסותו של השופט בורנשטין להלכות אלקה (ע"א 2112/95) וקלאבמרקט (ע"א 10739/07) (פס' 22–29 ובפרט פס' 29 לפסק-הדין), לטענת המשיב בדבר הרחבת חזית אסורה (פס' 31 לפסק-הדין) ולניתוח בנושא ההתיישנות (פס' 30 ואילך לפסק-הדין).