לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות; בקשה לפתיחת תיק באופן מקוּון

חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין א.ד. אדר בניה אחרת בע"מ וא.ד סי בניה בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעוריהן של שתי המערערות (הערעורים לא אוחדו) על החלטות המשיב (מנהל מע"מ אשדוד) להוציא להן שומות לפי מיטב השפיטה ולדחות את ההשגות שהגישו על השומות, נוכח קביעתו לפיה דרשו שתי המערערות מס תשומות על-פי חשבוניות שאינן תקינוֹת, ולא הוכיחו כי החשבוניות הוצאו כדין או כי עשו כל הנדרש כדי לוודא כי מס התשומות ינוכה על-פי חשבוניות שהוצאו כדין.

בית-המשפט, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעורים (קישור לפסק-הדין).


בקשה לפתיחת תיק באופן מקוּון

גב' זילפה גלינדוס (סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה ברשות המסים) ומר שלמה אוחיון (סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות) הודיעו, במכתבם לרו"ח איריס שטרק נשיאת לשכת רואי-חשבון (קישור למכתב), על השקת יישום מקוּון להגשת בקשות לפתיחת תיקים במערכת המס (מע"מ, מס הכנסה וניכויים) על-ידי מיַיצגים המקושרים לשע"מ.

במקביל, פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 10/2019 (קישור להוראה) שעניינה בבקשה לפתיחת תיק באופן מקוּון כאמור.