לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין פסטובסקי.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטת המשיב להטיל על המערער כפל-מס לפי סעיף 50(א) לחוק מע"מ.
זאת, בגין אספקת 5 חשבוניות פיקטיביות.

בית-המשפט, מפי השופט א' גורמן, דחה את הערעור אך הקטין את הסנקציה שתוטל על המערער כך שזו תעמוד על סכום קרן המס ולא על כפלו (קישור לפסק-הדין).