לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות

בחודש נובמבר 2017 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בנצרת בעניין שב.ה שמירה ובטחון בע"מ, והבוקר הותר פרסומו.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטת מנהל מע"מ טבריה להשית על המערערת (חברה אשר סיפקה שירותי שמירה וביטחון באתרים שונים בארץ) כפל-מס, לפסוֹל את פנקסיה לשנות-המס 2007 ו-2008 וכן להטיל עליה קנס בשיעור של 1% מסך עסקאותיה בגין אי-ניהול ספרים, כאשר המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא האם ידעה המערערת, או עצמה עיניה ונמנעה לברר, כי החשבוניות שקיבלה המערערת מקבלני-המשנה שהעניקו לה שירותים הן חשבוניות שהוצאו שלא כדין.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ע' עיילבוני, קיבל את הערעור (קישור לפסק-הדין).