לוגו אלכס שפירא ושות׳

גביית חוב מע"מ מחברה קשורה; חשבוניות פיקטיביות; ערובה להבטחת הוצאות

פסק-הדין בעניין בסנינו גרופ (גמג) בע"מ
עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטת המשיב, מע"מ אשדוד, להפעיל את סעיף 106 לחוק מע"מ ולגְבוֹת מהמערערת את חובה של חברה קשורה.
 
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
 
פסק-הדין בעניין א.ר. ובניו משאבי אנוש בע"מ
עניינו של פסק-הדין בהחלטת המשיב, מנהל מע"מ באר-שבע, לחיֵיב את המערערת בסכומי כפל-מס לפי סעיף 50(א1) לחוק מע"מ ובקנסות לפי סעיף 95(א) לחוק, בקשר לניכוי מס תשומות הכלול בחשבוניות פיקטיביות.
 
בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
 
ההחלטה בעניין י.א. הנדסה חברה לעבודות בניה ופיתוח בע"מ
עניינה של ההחלטה בבקשת מע"מ באר-שבע להורוֹת למערערת, י.א. הנדסה חברה לעבודות בניה ופיתוח בע"מ, להפקיד בקופת בית-המשפט ערובה לתשלום הוצאות המשיב, לוּ יידחה הערעור כנגדו וייפָּסקו לטובתו הוצאות משפט.
זאת, בהתבסס על סעיף 353א לחוק החברות ולחלופין על תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי.
 
בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, מפי השופטת י' ייטב, קיבל את הבקשה (קישור להחלטה).