לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפקדת ערובה בערעור

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין אוריינט אקספרס.
 
עניינה של ההחלטה בבקשת מנהל מע"מ לחיֵיב את המשיבה, אוריינט אקספרס בילדינג בע"מ, בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאותיו של המבקש בערעור שהגישה המשיבה על החלטת המבקש לחייבה בכפל-מס בהתאם לסעיף 50(א) לחוק מע"מ ולחייבה בקנס בשיעור 1% מסך עסקאותיה בגין פסילת ספרים. זאת, לאור ממצאי החקירה שהתנהלה נגד המשיבה ובעליה בגין ניכוי 139 חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כ-18 מיליון ש"ח.
 
בית-המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט א' דורות, דחה את הבקשה (קישור להחלטה).