לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות במכירת זהב

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין דניאל מתת תכשיטים בע"מ.
המערערת, חברה פרטית שהתאגדה בשנת 2007, הֵחלה, במהלך שנת 2009, לסחור בזהב תוך שרכישתו נעשתה ממקור אחד – חברת ב.מ. שחר המתכות בע"מ ("חברת שחר").
לטענת המשיב, מנהל מע"מ גוש דן, המערערת לא הייתה זכאית לקזז את מס התשומות על-בסיס חשבוניות המס אשר נקבלו מחברת שחר וזאת מפני שחשבוניות אלו הוצאו שלא כדין. בבסיס עמדה זו של המשיב עומדת הטענה, כי חברת שחר כלל לא עָסקה במסחר בזהב וכי למעשה אספקת הזהב לידי המערערת (ולידי אחרים כמוה) בוצעה בידי גורמים אחרים אשר ניצלו את חברת שחר לצורך "כיסוי חשבונאי" בלבד.
הצדדים לערעור חלוקים בשני נושאים: האחד, האם חשבוניות המס הוצאו כדין – במישור האובייקטיבי – כתנאי להתרת ניכוי מס התשומות הגלום בהן; השני, האם מקרה זה נמנה עם המקרים החריגים בהם יוּתר ניכוי מס תשומות חֵרף העובדה שחשבוניות המס הוצאו לעוסק שלא כדין, כמבואר בהלכת מ.א.ל.ר.ז. בע"מ (ע"א 4069/03).
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ה' קירש, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).