לוגו אלכס שפירא ושות׳

10.6.14: ועדת-הערר: מה דינה של בקשה לתיקון שומת מס שבח (פיצול מחצית השבח לבת-הזוג ופריסה) שהוגשה באיחור ותוך שיהוי מצד המבקש?

פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין גפן (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בבקשת העוררים לתקן את שומת מס השבח שהוּצאה במקור לבן-הזוג באופן כזה שמחצית מהשבח תיוחס לבת-הזוג ולאחר מכן תבוצע פריסה של השבח הריאלי.
 
ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה ס' נשיא (בדימ') השופטת ר' שטרנברג-אליעז וחבר הוועדה עו"ד ושמאי מקרקעין ד' מרגליות, בהסכמת חבר הוועדה הנוסף עו"ד ד' שמואלביץ, דחתה את הערר.
נקבע, כי אין מדובר ב"טעות" שנתגלתה בשומה כאמור בסעיף 85(3) לחוק מיסוי מקרקעין, וכי לאור השיהוי בהתנהלות העוררים כמו גם החשש לכפל החזר-מס (דהיינו, החזר הן על-ידי המשיב והן על-ידי פקיד-השומה) אין מקום להיענות לבקשה לתיקון השומה.