לוגו אלכס שפירא ושות׳

9.10.13: רשויות המס פרסמו עדכון נוסף להוראה המקצועית בנושא המצאת ערובה על-ידי קבלנים לצורך קבלת טופס 50

במבזק מיום 2.2.2010 התייחסנו להוראת ביצוע 2/2010 שפורסמה על-ידי רשות המיסים.*
* להורדת הוראת-הביצוע, לחצו כאן.
הוראה זו -- שבאה כתוספת והבהרה להוראות ביצוע 17/1990 ו-21/1988 והחליפה את הוראת ביצוע 14/2003 בנושאי הקפאות, סוגי אישורים וערובות -- דנה בנושאים הבאים: (1) מדיניות ההקפאות במערך מיסוי מקרקעין והארכתן במערך מס הכנסה; (2) הוראות כלליות לגבי שלושת האישורים שניתנים על-ידי פקיד-השומה (אישור כללי, אישור לפרוייקט ואישור פרטני); (3) פירוט התנאים בהם יש לעמוד על-מנת לקבל אישור שאינו פרטני; ו-(4) גובה הערובה שיש לגְבות ממוֹכר הזכויות בעת מתן טופס 50.
 
הוראת ביצוע 2/2010 עודכנה ביום 11.5.2011 (קישור לעדכון) וביום 1.8.2011 (קישור לעדכון הנוסף).
 
היום פורסמה רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה לשומה וביקורת ברשות המיסים, עדכון מס' 3 לאותה הוראת ביצוע 2/2010 הכולל הקלוֹת לקבלנים בהמצאת ערובה לצורך קבלת טופס 50.