לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המיסים הודיעה על דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לגבי יחידים

18/04/2012

רשות המיסים הודיעה על דחיית המועד להגשת דו"ח שנתי (לשנת-המס 2011) לגבי יחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח מקוּון, וזאת עד ליום 31.5.2012.

נזכיר, כי בעקבות תיקון 161 לפקודה,* נדרש כל יחיד החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים – שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות – להגיש את הדו"ח באופן מקוּון.

* תיקון 161 חוקק במסגרת פרק ה לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (להורדת חוק זה, לחצו כאן).

לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוּון כאמור, הודיעה רשות המיסים, כי מועד הגשת הדו"ח יידחה ליום 28.6.2012.

למַעבר להודעת רשות המיסים, לחצו כאן.