לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית לגבי מתן טופס 50

02/02/2010

רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית בנושא טופס 50.

הוראה זו – שבאה כתוספת והבהרה להוראות ביצוע 17/1990 ו-21/1988 ומחליפה את הוראת ביצוע 14/2003 בנושאי הקפאות, סוגי אישורים וערובות – דנה בנושאים הבאים: (1) מדיניות ההקפאות במערך מיסוי מקרקעין והארכתן במערך מס הכנסה; (2) הוראות כלליות לגבי שלושת האישורים שניתנים על-ידי פקיד-השומה (אישור כללי, אישור לפרוייקט ואישור פרטני); (3) פירוט התנאים בהם יש לעמוד על-מנת לקבל אישור שאינו פרטני; ו-(4) גובה הערובה שיש לגְבות ממוכר הזכויות בעת מתן טופס 50.

להורדת ההוראה המקצועית, לחצו כאן.