לוגו אלכס שפירא ושות׳

12.1.12: פורסם פסה''ד בעניין שרונים אבן יהודה - בית אבות חייב במע"מ בגין שחיקת פיקדונות הדיירים

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין שרונים אבן יהודה בע"מ נ' מנהל מע"מ (ע"מ 3467-01-10).
 
באותו מקרה, טענה העוררת, בעלים של בית אבות, כי אין לחייבהּ במע"מ בגין שחיקת הפיקדונות המופקדים בידה על-ידי הדיירים. זאת, בין היתר, לאור פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין אלישע (ע"א 8131/06), שביטל, לשיטתה, את פסק-הדין בעניין מגדל הזהב בע"מ (ע"א 9105/96), ואשר ממנו יש, לטענתה, להקיש ולקבוֹע, כי העמָדת הפיקדונות לטובת המערערת על-ידי הדיירים נעשתה במסגרת עסקת אקראי וכי יש להכיר במקביל במס תשומות רעיוני.
 
בית-המשפט, מפי השופטת ד' קרת-מאיר, דחה את הערעור.