לוגו אלכס שפירא ושות׳

16.1.12: פורסמה הוראת ביצוע מעודכנת של רשויות המס לגבי הדיווח המקוון למע''מ

כידוע, בעקבות תיקון 37 לחוק מע"מ נדרש חֵלֶק מציבור העוסקים, המוסדות הכספיים והמלכ"רים להגיש דיווח מפורט באופן מקוּון על עסקאותיהם ותשומותיהם.
חובת הדיווח כאמור חלה בהדרגה על סוגי החייבים השונים, וזאת כנגזר מהיקף וסוג פעילותם.
 
הבוקר פורסמה טיוטה מעודכנת של הוראת הביצוע הכוללת הסברים בנוגע לשינויים בחוק מע"מ והנחיות בדבר יישומם ובכלל זאת פירוט החייבים בהגשת הדיווח המקוּון כאמור.
 
להורדת הוראת הביצוע, לחצו כאן.