לוגו אלכס שפירא ושות׳

15.6.11: פורסם תיקון 41 לחוק מע"מ: מעבר לבסיס מזומן לגבי מתן שירותים

פורסם חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41), התשע"א-2011 ("התיקון").
 
בגדרוֹ של התיקון נקבע, כי החיוב במע"מ בגין מתן שירותים יחול, ככלל, עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל, קרי: לפי בסיס מזומן.
עוד נקבע, כחריג לכלל האמור, כי בשירות שניתן על-ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מליון ש"ח בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת יא להוראות ניהול פנקסים, יחול החיוב במע"מ יחול עם נתינת השירות.
 
להורדת התיקון, לחצו כאן.