לוגו אלכס שפירא ושות׳

7.2.11: פס"ד חדש - למנהל מע"מ אין סמכות שלא לרשום אדם כעוסק מורשה על רקע עברו הבעייתי במע"מ

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין בוקבוזה.

באותו מקרה, סירב הממונה האיזורי של מע"מ אשדוד לרשום את המערער כעוסק מורשה. זאת, מהטעם שהמערער, שהיה רשוּם בעבר כעוסק מורשה וסגר את תיקו, לא הגיש דו"חות רבים ואף הותיר חובות למע"מ, ועל-כן יש לראותו בגֶדר מי ש"עיסוקם בלתי חוקי" כאמור בסעיף 52(ג) לחוק מע"מ.

בית-המשפט, מפי השופט יוסף אלון, קיבל את הערעור, וקבע, כי "אי החוקיות" בה עוסק סעיף 52(ג) הינה אי-החוקיות של העיסוק בו מתעתד מבקש הרישום לעסוק (כגון: הימורים, זנות וכו'), אך לא בעיסוק שהוא חוקי ובחששו של הממונה שמא העוסק לא יעמוד בחובותיו כעוסק על-פי חוק מע"מ במהלך הפעלת עסקוֹ החוקי.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.