לוגו אלכס שפירא ושות׳

17.11.10: פורסמה הוראת ביצוע מעודכנת לגבי שינוי שיטת הדיווח למע"מ

כידוע, תיקון 37 לחוק מע"מ, שחוקק ב-23.7.2009, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית,* שינה מהותית את אופן הדיווח התקופתי למע"מ ואת תוכן הדיווח.
* להורדת החוק לחצו כאן.
בהתאם לתיקון, נדרש ציבור העוסקים להגיש, באופן הדרגתי משנת-המס 2010, דיווח מפורט על עסקאותיהם ותשומותיהם, בתדירות חודשית, באופן מקוּון וחתום בחתימה אלקטרונית מאושרת.

היום פרסמה רשות המיסים נוסח מעודכן של הוראת-הביצוע המתייחסת לשינוי בשיטת הדיווח כאמור.

להורדת הוראת-הביצוע, לחצו כאן.