לוגו אלכס שפירא ושות׳

30.8.10: נדחתה הבקשה לדיון נוסף בסוגיית המע"מ הגלום בביצוע עבודות פיתוח ותשתיות על-ידי תאגיד עירוני

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בבקשה לדיון נוסף בעניין ראדקו אינבסטמנט לימיטד.

בית-המשפט העליון דחה את בקשת העותרות לקיים דיון נוסף בפסק-הדין, בגדרו נקבע, כי אין לנכּוֹת מס תשומות ששולם על-ידי יזם לחברה כלכלית עירונית לשם ביצוע עבודות פיתוח כחֵלק מהפעילות הקבלנית לבנייה ומכירה של דירות.*
* זאת, במצב בו הרשות המקומית כורתת עם התאגיד העירוני הסכם פיתוח, לפיו התאגיד העירוני יבצע את עבודות הפיתוח בתמורה לתשלום אותו יקבל ישירות מהיזם, ואילו היזם יופטר מתשלומי החובה החָלים עליו בשל עבודות אלו, כולם או חֵלקם.

יושם אל לב, כי פסק-הדין אינו שולל באופן גורף את האפשרות להפריד בין הוצאות ציבוריות – המבוצעות כשירות לעירייה, לבין הוצאות פרטיות – המבוצעות למען היזם, וממילא אין הוא שולל לחלוטין את האפשרות לנכּוֹת, במקרים המתאימים, מס תשומות במסגרת עִסקה עם תאגיד עירוני.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.