לוגו אלכס שפירא ושות׳

9.5.10: הודעה בדבר שידור קובץ חשבוניות למע"מ - דחיית מועד תחילת הדיווח למלכ"רים ומוסדות כספיים

על-פי הרפורמה בדיווחים המקוונים למע"מ ובהתאם לתיקון 37 לחוק מע"מ ולחוק ההתייעלות הכלכלית,* על מוסד כספי או מלכ"ר שמעסיק 600 עובדים או יותר, שרכש טובין או קיבל שירותים מעוסק, לדַווח על תשומותיו בדו"ח מפורט.
* לעיון בחוק ההתייעלות הכלכלית, לחצו כאן.
הדו"ח יוגש באופן מקוּון במבנה אחיד שהוגדר לשם כך, כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית.

היום הודיעה רשות המיסים, כי כדי להקל על הטמעת המהלך ובעקבות בקשות מצד איגוד הבנקים ומגופים מלכ"ריים, חובת הדיווח לגבי מוסדות כספיים ומלכ"רים כאמור תידחה מיום 1.7.2010 ליום 1.1.2011.

יוזכר, כי בהתאם להחלטת רשות המיסים שפורסמה לפני מספר שבועות, החֵל מיום 1.6.2010 ניתן יהיה לשדר דיווחי מע"מ מפורטים אך ורק באמצעות כרטיס חכם. לפיכך, הגופים האמורים, צריכים להצטייד בכרטיס חכם לצורך דיווחים, כאמור לעיל.

עוד יוזכר, כי לצורך קבלת מענה על שאלות, תמיכה ובירורים בכל הנוגע להגשת הדיווחים, ניתן לפְנות למוקד הטלפוני של רשות המסים, שמספרו: 4954*, או 02-5656400;
כמו-כן, ניתן לפנות ב
דוא"ל.