לוגו אלכס שפירא ושות׳

2.7.09: שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים הועלה ל-16.5%

פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשס"ט-2009.

בגדרו של הצו האמור, הועלה שיעור מס הרווח ומס השכר המוטל על מוסדות כספיים מ-15.5% ל-16.5%, בתוקף מיום 1.7.2009 ועד ליום 31.12.2010.

בשנת-המס 2009 יחול שיעור המס המוגדל על שכר המשתלם בעד עבודה בחודש יולי 2009 ואילך ולגבי מחצית מהרווח בשנת-מס זו.

יושם אל לב, כי שיעור מס השכר המוטל על מלכ"רים לא שוּנה בשלב זה, ונותר 7.5%.

להורדת הצו, לחצו כאן.