לוגו אלכס שפירא ושות׳

23.7.09: פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית: שינויים מרחיקי-לכת במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ

פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2010 (להורדת החוק, לחצו כאן).

בגדרו של החוק נקבעו, בין היתר, שורה ארוכה של תיקונים במס הכנסה (ובכלל זאת הפחתה עתידית של שיעורי המס והקטנת שיעור המס על דיבידנד שמקורו ברווחים שנצברו עד 31.12.2002 ל-12% בכפוף למספר תנאים ובכללם התנאי הדורש, כי הדיבידנד שולם בפועל בתקופה 30.9.2010-1.10.2009), ביטוח לאומי (ובכלל זאת הכפלה (!!!) של התקרה החודשית לתקופה 31.12.2010-1.8.2009) ומע"מ (ובכלל זאת מַעבר לדיווח מקוּון על-מנת לצמצם את הונאות המע"מ והשימוש בחשבוניות פיקטיביות).

נדגיש, כי התיקונים האמורים, בהם נעסוק בהרחבה בתקופה הקרובה, אוצרים בחוּבּם השלכות מרחיקות-לכת, ודורשים היערכות מתאימה.