לוגו אלכס שפירא ושות׳

17.6.09: פורסמה הצעת חוק ההסדרים: שינויים מרחיקי-לכת במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ

פורסמה הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2010.

הצעת החוק כוללת, בין היתר, שורה ארוכה של תיקונים במס הכנסה (ובכלל זאת צמצום הטבות במס לסטודנטים ועיתונאי/ספורטאי-חוץ והקטנת שיעור המס על דיבידנד שמקורו ברווחים שנצברו עד 31.12.2002 ל-12%), ביטוח לאומי (ובכלל זאת הכפלה (!!!) של התקרה והגדלת דמי הביטוח) ומע"מ (ובכלל זאת מַעבר לדיווח מקוּון על-מנת לצמצם את הונאות המע"מ והשימוש בחשבוניות פיקטיביות וביטול מע"מ בשיעור אפס למתן שירותים שונים לתיירים, למכירת פירות וירקות ולתיירות נכנסת).

נדגיש, כי התיקונים המוצעים, שינותחו בהרחבה בהמשך, אוצרים בחוּבם השלכות מרחיקות-לכת (על-פי רוב, מדובר בהחמרה בהשוואה למצב הקיים), וממילא דורשים היערכות מתאימה.

לעיון בהצעת-החוק, לחצו כאן.