לוגו אלכס שפירא ושות׳

12.11.06: פסק-דין צ'ק פוינט - ניכוי מס תשומות בגין שירותי ייעוץ ביטוחי ושירותי ייעוץ לגידור מַטבעי

לאחרונה פורסם פסק-הדין בעניין צ'ק פוינט (ע"ש 1033/05).

פסק-הדין עסק בשאלת ניכוי מס תשומות בגין שירותי ייעוץ ביטוחי ושירותי ייעוץ לגידור מַטבעי שקיבלה חברת צ'ק פוינט.

בית-המשפט, מפי השופטת ד. קרת-מאיר, קיבל את עמדתו העקרונית של ב"כ המערערת, לפיה שירותי הייעוץ הביטוחי הינם שירותים כלליים אשר לא ניתן לייחסם לעסקה מסוימת, ובגינם יש להתיר את מס התשומות בניכוי. עם זאת, הואיל וחלק מהשירותים היוו שירותים משפטיים בגין תביעות לפיצויים, הותר רק חלק ממס התשומות בניכוי.

לעניין ניכוי מס התשומות בגין הייעוץ בתחום הגידור המַטבעי, קיבל בית-המשפט את עמדת ב"כ המערערת וקבע, כי מדובר בייעוץ אשר נועד להבטיח את התמורה המתקבלת עבור מוצרי המערערת ובהתאם יש להתיר את מלוא מס התשומות בניכוי.

לעיון בפסק-הדין, לחצו כאן.