לוגו אלכס שפירא ושות׳

כללי

חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 מטיל שלושה סוגי מסים: מס ערך מוסף על פעילות עסקית ועל ייבוא; מס שכר באחוזים על פעילות של מלכ"רים ומוסדות כספיים; ומס רווח על פעילות של מוֹסד כספי.

לכל אחד משלושת המסים יסודות עצמאיים, והתנאים להטלתם שונים בתכלית.