לוגו אלכס שפירא ושות׳

9.6.13: פורסמה הוראה מקצועית חדשה - מקרים שייחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה

כידוע, על-פי הדין הקיים (סעיף 9(ג1א)(2)(א) לחוק מיסוי מקרקעין), וכל עוד לא ייקָבע אחרת במסגרת חקיקת המס הצפויה, רכישת דירת מגורים יחידה חייבת במס רכישה בשיעור מופחת.
 
היום פורסמה הוראת ביצוע חדשה (קישור להוראה) שבנדון, ובה ניתוח של שלושה מקרים מיוחדים שגם בהם תיחשב הדירה הנרכשת כדירה יחידה לעניין החבות במס רכישה:
  • רוכש שאין לו דירות מגורים ורוכש בו-זמנית, לראשונה, יוֹתר מדירת מגורים אחת;
  • רכישת של שיעור/חֵלק נוסף באותה דירת מגורים יחידה;
  • הרחבת דירת מגורים יחידה בדרך של רכישת דירה צמודה לה.