לוגו אלכס שפירא ושות׳

16.5.13: רשויות המס פרסמו תוספת שלישית להוראת הביצוע בנושא מיסוי פינוי-בינוי

כידוע, פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין קובע פטוֹר מיוחד לפרוייקטים של פינוי ובינוי.
כך, על-פי סעיף 49כב לחוק, המוֹכר ליזם את הזכויות שיש לו ביחידת מגורים במתחם, יהיה פטוּר ממס שבח בגין המכירה, כולה או חלקהּ, בהתקיים התנאים הרלבנטיים ובכללם.
 
רשויות המס פרסמו בעבר הוראת ביצוע בנושא פינוי בינוי (ה"ב 11/2002 מיום 31.12.2002) ושתי תוספות להוראה זו (תוספת מס' 1 מיום 30.6.2010 ותוספת מס' 2 מיום 12.2.2012).
 
לאחרונה, ובעקבות תיקון 74 לחוק מיסוי מקרקעין (קישור לתיקון), פרסמו רשויות המס תוספת נוספת להוראת-הביצוע, וזאת בהתייחס לתיקון 74 דלעיל (תוספת מס' 3).