לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסיקה חדשה: חיוב במס של עובדת שגנבה כספים; סדר הראיות כאשר המשיב טוען למלאכותיות העִסקה

פורסמו החלטה ופסק-דין חדשים.
 
דמארי נ' פקיד-השומה (קישור לפסק-הדין)
המערערת הורשעה בחודש נובמבר 2009 בעבירה של גניבה בידי עובד ממעסיקתה, מכבי שירותי בריאות. בשנת 2010 נחתם הסכם פשרה בין המערערת לבין מכבי במסגרת תביעה אזרחית שהגישה מכבי נגדה, ולפיו החזירה המערערת למכבי את מלוא כספי הגניבה, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.
המשיב, פקיד-שומה רחובות, הוציא למערערת שומה בצו לשנות-המס 2007 ו-2008 והוסיף להכנסותיה של המערערת באותן שנים את סכום הגניבה (קרן), וזאת כהכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודה. דהיינו, המשיב לא התחשב בכך שהמערערת החזירה את מלוא הכספים שגנבה. מכאן הערעור.
 
בית-המשפט המחוזי מרכז, מפי השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור.
ד"ר סטולר סקר את ההלכות השונות, לפיהן גם הכנסה מעסקה בלתי-חוקית חייבת במס, וקבע, כי אלו יפות גם לעניינה של המערערת.
ד"ר סטולר הוסיף וקבע, כי אין לקבל את עמדת המערערת לפיה עם השבת כספי הגניבה אין בידה עוד הכנסה חייבת מכספים אלה. זאת, מהטעם שהחזרת הכספים נעשתה בשנת-מס מאוחרת משנות-המס בהן אירעה הגניבה, וממילא אין לראוֹת בהשבה זו הוֹצאה בייצור הכנסה באותן "שנות מס" כאמור בסעיף 17 לפקודה.
 
נזכיר, כי סוגיה דומה נדונה על-ידי השופט מ' אלטוביה בפסק-הדין בעניין הירשזון (למַעבר למבזק בנושא זה, לחצו כאן).
 
פליינג קרגו נ' פקיד-השומה (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו, אף היא מבית מדרשו של השופט ד"ר א' סטולר, בבקשת המערערת להורות על הפיכת סדר הראיות בערעור, וזאת לאור טענת המלאכותיות שהעלה המשיב.
המשיב, לעומת זאת, טוען, כי טענת המלאכותיות הועלתה על-ידו לחילופי חילופין לטענותיו האחרות שהעיקרית שבהן הינה טענה לסיווג שונה של העִסקה.
ד"ר סטולר קיבל את בקשת המערערת וקבע, לאחַר שסָקר את הפסיקה הרלבנטית, כי ניתוח טענותיו של המשיב מצביע על כך שעיקר טענותיו נסב סביב עסקה בדויה או עסקה מלאכותית, ומשכך רובץ נטל ההוכחה על כתפיו והוא זה שיפתח בהבאת הראיות.