לוגו אלכס שפירא ושות׳

23.4.13: רשות המסים פרסמה הוראה מקצועית בנושא מיסוי קבוצות רכישה

בחודש יוני 2010 פורסם דו"ח הוועדה לבחינת היבטי המס בקבוצות רכישה, לרבות המלצות הוועדה לתיקוני חקיקה בסוגיות המיסוי השונות הנובעות מהתארגנותן של קבוצות רכישה (קישור לדו"ח).
ואילו בינואר 2011 פורסם ברשומות חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 (קישור לחוק), בגדרו נקבעו, בין היתר, כללים למיסוי קבוצות רכישה הן במסגרת חוק מיסוי מקרקעין והן במסגרת חוק מע"מ (למַעבר למבזק בנושא זה, לחצו כאן).
 
היום פורסמה הוראת הביצוע שבנדון (קישור להוראה), הכוללת את נוהל הטיפול במס שבח ובמס רכישה בעסקות של קבוצות רכישה (בעקבות התיקון) ובכלל זאת סוקרת את ההגדרות הרלבנטיות למיסוי קבוצות רכישה (נזכיר כי הגדרות אלו רלבנטיות גם לשאלת החבות במע"מ), המבחנים העיקריים לזיהוין של קבוצות רכישה (קיומו של גורם מארגן וכו') ואופן הטלת המס (ובכלל זאת סיווג הנכס, קביעת שווי המכירה וכו') הן לגבי חברי הקבוצה והרוכש והן לגבי הגורם המארגן.