לוגו אלכס שפירא ושות׳

14.3.13: פסקי-דין חדשים במיסוי מקרקעין - ביטול עסקה; רכישה בנאמנות

פורסמו שני פסקי-דין חדשים בנושא מיסוי מקרקעין:
 
פסק-הדין בעניין אדיבה חמאד (קישור לפסה"ד)
עניינו של פסק-הדין בערר על החלטת המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין נצרת, שלא לקבל את דיוּוחם של העוררים על ביטולה של עסקת מתנה שנעשתה לפני כ-20 שנים.
ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בנצרת, בראשות השופט בדימוס ע.א. זועבי, דחתה את הערר, בקובעה, כי המַתנה תקפה ומחייבת וביטולה לאחַר זמן כה רב חסר תוקף.
 
פסק-הדין בעניין אירו סט השקעות בע"מ (קישור לפסה"ד)
ה"ה אברהם נמדר ורון פלד (העוררים 2 ו-3) רכשו את הזכויות במגרש שבפינת הרחובות דיזינגוף-פרישמן בתל-אביב (המגרש הידוע בכינויו "הבּוֹר") מכונסי נכסים מטעם בנק דיסקונט.
הסכם המכר אוּשר על-ידי בית-המשפט המחוזי בתל-אביב ביום 29.1.2006 וניתן לו תוקף של פסק-הדין.
ביום 28.2.2006 הצהירו העוררים 2 ו-3 בפני המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין תל-אביב, על רכישת המגרש בנאמנות עבוּר העוררת 1, חברת אירו סט השקעות בע"מ, כך שהעברת המגרש לשמה פטורה ממס רכישה בהתאם להוראות סעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין.
מנהל מיסוי מקרקעין דחה את בקשת העוררת 1 לפטוֹר, מהטעם שעסקת מכר המגרש שאוּשרה בבית-המשפט נכרתה עם העוררים 2 ו-3 אישית, וממילא העברת המגרש לעוררת 1 מהווה מכירה נוספת. מכאן הערר.
ועדת-הערר בחנה את שרשרת האירועים הנוגעים לפרשה ובכלל זאת את מערכת ההסכמים והתכתובות בין הצדדים והגיעה למסקנה, כי אלה לא עומדים במבחן הנאמנות הקבועה בסעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין.
כך, למשל, ציינה הוועדה, כי לא רק שבעת אישור העִסקה על-ידי בית-המשפט לא הצהירו עוררים 2 ו-3 כי הם פועלים כנאמנים של עוררת 1 וכי הכספים שנדרשו באותה עת (לרכישת הזכויות במגרש) יצאו מכיסם בלבד, אלא שהעוררים אף דאגו להבטיח את זכויותיהם במגרש אם החברה לא תאשר את רכישתו ואף הבטיחו לעצמם זכות חזרה מהעברת המגרש לחברה.
ראויים לציון דבריו של חבר הוועדה, עו"ד ושמאי המקרקעין ד' מרגליות: "המחוקק רצה, ככל הנראה, למנוע מצב בו ה'נאמן' יחפש תוך 30 ימים מיום המכירה (היום בו אישר בית המשפט את המכירה) קונה כלשהו וכי העברה זו תהיה פטורה ממס...".