לוגו אלכס שפירא ושות׳

עמדת רשויות המס בנושא שיעור המס החל על אופציות לעובדים שהוקצו מכוח סעיף 102 הישן התקבלה גם על-ידי ביהמ"ש המחוזי בת"א

פורסם פסק-דין נוסף המתייחס לשאלה, מהו שיעור המס החָל על מימוש אופציות שהוקצו לעובד מכוח סעיף 102 בנוסחו לפני תיקון 132 ואשר מומשו לאחַר 1.1.2003 (פסק-הדין בעניין הדר) (עמ"ה 27331-12-09).
במקרה זה, המדובר בעובד בחברת אודיוקודס.
 
בדומה לפסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין בעניין דשא (עמ"ה 39/09), גם בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את הערעור תוך שהוא מקבל את עמדת פקיד-השומה, לפיה יש לפרש את הוראת-המַעבר הקבועה בסעיף 90(ט) לתיקון 132, כך שרווח ההון מהאופציות חייב במס בהתאם לשיעור המס השולי שחל על המערער.