לוגו אלכס שפירא ושות׳

19.11.12: מס הרכישה בהעברת זכות במקרקעין אגב פירוק חברה ייקבע לפי שוויָם בעת העברתם לבעלי המניות ולא לפי עלות המקרקעין בעת רכישתם

במבזק מיום 26.6.2011 דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין מנדל (ו"ע 1249/09).
באותו מקרה, קבעה הוועדה ברוב דעות, כי מס הרכישה המוטל בעת העברת זכות במקרקעין אגב פירוק חברה (הפטוּרה ממס לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין) יהיה בשיעור משווי המקרקעין בעת רכישתם ולא בעת העברתם לבעלי המניות.
 
במסגרת המבזק האמור ציינו, כי פסק-הדין אינו עולה, עם כל הכבוד, בקנה אחד עם הוראות החוק הרלבנטיות; וכי פסק-דין דומה שניתן על-ידי ועדת-הערר בעניין יוספיאן,* בוטל על-ידי בית-המשפט העליון.**
* להורדת פסק-הדין בעניין יוספיאן, לחצו כאן.
** להורדת פסק-הדין של בית-המשפט העליון, לחצו כאן.
עוד ציינו, כי יש לצֹפּוֹת להחלטה דומה של בית-המשפט העליון גם בעניין מנדל, אם וככל שהדבר יובא בפניו.
 
ואכן, היום פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בערעור שהוגש על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין (ע"א 5768/11).
בגדרו של פסק-הדין צוין, כי לאחַר שמיעת הצדדים הוצע למשיבים לקבל את הערעור של מנהל מיסוי מקרקעין ללא צו להוצאות, והם נענו לכך.
הערעור התקבל אפוא, והחלטת מנהל מיסוי מקרקעין שהייתה בפני הוועדה עומדת שוב על כנה (דהיינו, שיעור מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המקרקעין בעת העברתם לבעלי המניות).