לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הבהרה להנחיית רשות המסים מחודש יולי 2012 לגבי הפקדת מניות/אופציות בידי נאמן לפי סעיף 102 לפקודה

כידוע, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה מַקנה הקלוֹת מס להקצאת מניות/אופציות לעובדים, וזאת בכפוף למספר תנאים ובכללם זה הדורש כי המניות/אופציות, לרבות כל זכות המוקנית מכוחן, תופקדנה במועד ההקצאה בידי נאמן, וזאת עד "תום התקופה" (כמשמעות מונח זה בסעיף 102).
 
במבזק מיום 25.7.12 דיווחנו, כי לאור הקושי הגלום בביצוע ההפקדה כאמור, פורסמה הנחייתו של רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, הכוללת הקלוֹת משמעותיות בעניין זה, לרבות לגבי הקצאות שבוצעו בעבר (קישור להנחייה).
 
היום פורסמה הבהרה להנחייה האמורה, ובה התייחסות להקצאות שבוצעו עד למועד הוצאת ההנחייה (24.7.12) ואשר ההפקדות בגינן נעשו לאחַר תקופה של 90 ימים ממועד ההקצאה.