לוגו אלכס שפירא ושות׳

חקיקה חדשה: פטור ממס להכנסה של קופת גמל מהשכרת דירות מגורים; ביטול המעבר מ-4 ל-8 שנים לגבי הפטור ממס שבח; והותרת המע"מ בשיעור 16%

פורסמו ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ב-2012 וחוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב-2012.
 
צו מס ערך מוסף
במבזק מיום 14.12.2010 התייחסנו לפרסום של צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה), התשע"א-2010 ("הוראת-השעה") (קישור להוראת השעה).
במסגרת הוראת-השעה נקבע, כי בשנות-המס 2011 ו-2012 שיעור המע"מ ייוותר 16% (ולא יירד ל-15.5%).
היום פורסם, כאמור, צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ב-2012 (קישור לצו), לפיו המע"מ ביום 1.1.2013 ואילך ייוותר בשיעור 16%. 
 
חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות)
במבזק המיוחד מיום 17.7.2012 דיווחנו על אישורה, בקריאה שנייה ושלישית, של הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב-2012.
כפי שכבר ציינו באותו מבזק, במסגרת התיקון האמור, בוטל תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין, כך שהפטוֹר ממס השבח במכירת דירת מגורים אחת ל-4 שנים ייוותר בעינו גם ביום 1.1.2013 ואילך ולא יהפוך לפטוֹר אחת ל-8 שנים.
בנוסף, ובמסגרת התיקון האמור, אוּשרה הצעת החוק מיום 7.5.2012, לפיה הכנסתה של קופת גמל מהשכרת דירות מגורים בבניין להשכרה - כהגדרת המונחים "דירת מגורים" ו"בניין להשכרה" בהצעה - תהיה פטורה ממס, לפי בחירתה. זאת, בכפוף למספר תנאים מצטברים.
תיקון החקיקה דלעיל פורסם היום, כאמור, ברשומות (קישור לתיקון).