לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט המחוזי: בחישוב שווי מלאי תכשיטים יש לפעול לפי הכלל של ''עלות או שוק - כנמוך''

פורסם פסק-הדין בעניין תכשיטי ג'י.בי. בע"מ (ע"מ (י-ם) 18/09).
 
באותו מקרה, השֵאְלה העיקרית שנדונה בפסק-הדין הייתה האם בדין הפחיתה המערערת, חברה העוסקת בייבוא ושיווק קמעונאי וסיטונאי של תכשיטי יוקרה, את שווי מוצרי המלאי השונים שבבעלותה בשיעורים שבין 35% ל-100%. 
 
בית-המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט ד' מינץ, קיבל את הערעור בשאלה זו (ביתרת המחלוקות קיבל בית-המשפט את עמדת פקיד-השומה) וקבע, כי המערערת אכן הייתה זכאית להעריך את שווי המלאי על-בסיס הערכת שווי שוק.
זאת, כמתחייב מהכְּלָל של "עלות או שוק - כנמוך", ולמרוֹת שהפחתת שווי המלאי לא נעשתה לפי עלותו המדוייקת של כל פריט ופריט אלא לפי הערכה כוללת סטטיסטית.