לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הוראת ביצוע בנושא דגשים בנוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2011

כידוע, רשות המיסים נוהגת ליתן לנישומים המגישים דו"חות באמצעות מייַצג (עו"ד, רו"ח, יועץ מס) אַרכָּה להגשת הדו"חות השנתיים. זאת, בהתאם להסדרים בין הרשות למייַצגים.

 
היום פורסמה הוראת ביצוע בנושא "דגשים בנוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2011", הכוללת, בין היתר, טבלה מרכזת של ארכות בהתייחס למייַצגים מקושרים המשַדרים את הדו"חות השנתיים ישירות למחשב שע"מ ומייַצגים שאינם משַדרים את הדו"חות כאמור.
בנוסף, כוללת ההוראה התייחסות לאופן מדידת הארכּות במקרים מיוחדים, לעיצום הכספי המוטל בגחם איחור בהגשת דו"ח מקוּון* ולפניות למרשם המייַצגים שבמחלקת שירות ישיר שבחטיבת "שירות לקוחות" ברשות המיסים.
* נזכיר, כי בעקבות תיקון 161 לפקודה,** נדרש כל יחיד החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים -- שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות -- להגיש את הדו"ח באופן מקוּון.
** תיקון 161 חוקק במסגרת פרק ה לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (להורדת חוק זה, לחצו כאן).