לוגו אלכס שפירא ושות׳

20.5.12: החלטת מיסוי חדשה בנושא הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת ירושה

רקע
סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") מַקנה פטוֹר מיוחד ממס שבח במכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה, כאשר מכירת דירת מגורים מזַכה בפטוֹר כאמור לא נחשבת כמכירת דירה בפטוֹר ממס שבח לעניין מכירת דירה אחת לארבע* שנים. דהיינו, אפשר למכוֹר בפטוֹר ממס שבח דירת מגורים נוספת מייד לאחַר מכירת הדירה שהתקבלה בירושה (ולהפך).
* הָחֵל מיום 1.1.2013 - שמונה שנים!
הפטוֹר מממס שבח לפי סעיף 49ב(5) לחוק מותנה במספר תנאים מצטברים: (א) המוֹכר הוא בן-זוגו של המוריש, צאצאו של המוריש או בן-הזוג של צאצאו של המוריש; (ב) לפני פטירתו היה המוריש בעלהּ של דירת מגורים אחת בלבד; ו-(ג) אילו המוריש היה בחיים ומוֹכר את הדירה, הוא היה פטוּר ממס שבח בְּשל מכירה זו.
 
החלטת המיסוי
לאחרונה ניתנה החלטת מיסוי שעניינה בפרשנות אותן הוראות סעיף 49ב(5) לחוק (החלטת מיסוי 8758/12).
באותו מקרה, התעוררה שאלת זכאותם של יורשים למכוֹר בפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(5) לחוק דירת מגורים מזַכה שירשו מאביהם ("דירת הירושה"). אמנם, למנוח לא היו דירות מגורים נוספות בעת פטירתו מלבד דירת הירושה. ברם, מספר חודשים לפני פטירתו העביר לנכדו דירת מגורים אחרת בהעברה ללא תמורה בפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 62 לחוק, כך שאילו המנוח היה בחיים ומוֹכר את דירת הירושה במועד המכירה על-ידי יורשיו, הוא לא היה זכאי בגינהּ לפטוֹר ממס שבח לפי הוראות פרק חמישי1 לחוק.
בגדרהּ של החלטת המיסוי אוּמצה פרשנות תכליתית ונכונה, לפיה אילו המנוח היה בחיים ומוֹכר את דירת הירושה במועד המכירה על-ידי יורשיו, המכירה הייתה פטורה ממס שבח לפי הוראת-השעה,* שכּן התנאי הנקוב בסעיף 49ב(5) לחוק אינו דורש שהמכירה תהיה פטורה לפי הוראות פרק חמישי1 בלבד.
* להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן. 
בהתאם, נקבע בהחלטה, כי מכירת דירת הירושה על-ידי היורשים בתקופת הוראת-השעה תהיה פטורה ממס לפי סעיף 49ב(5) לחוק בכפוף למגבלת שווי המכירה (2,200,000 ש"ח) הקבועה בהוראת-השעה.