לוגו אלכס שפירא ושות׳

9.5.12: פורסמה הצעת החוק הקובעת פטור ממס לקופות גמל על הכנסה מהשכרת דירות מגורים לטווח ארוך

פורסמה הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב-2012 ("הצעת החוק").

על-פי הצעת החוק, הכנסתה של קופת גמל מהשכרת דירות מגורים בבניין להשכרה -- כהגדרת המונחים "דירת מגורים" ו"בניין להשכרה" בהצעה -- תהיה פטורה ממס, לפי בחירתה. 
זאת, בכפוף למספר תנאים מצטברים ובכללם התנאי הדורש כי קופת הגמל תהא הבעלים של 100 דירות לפחות בבניין להשכרה או בכמה בניינים להשכרה (אם הבניינים להשכרה הם בנגב או בגליל - 50 דירות לפחות).*
* עם זאת, נקבע, כי במהלך שנה מהמועד שבּו הייתה לראשונה לקופת הגמל הכנסה מהשכרת דירות מגורים, יראו את הקוּפּה כאילו התקיים בה התנאי האמור גם אם הייתה בעלים של מספר דירות הנמוך מהנדרש.