לוגו אלכס שפירא ושות׳

פס''ד חדש: דו"חות כספיים שהוגשו עם הסתייגות של רואה-החשבון המבקר לא ייחשבו, ככלל, לדו"חות שהוגשו כדין לרשויות המס

כידוע דו"חות כספיים של חברה חייבים להיות מבוקרים על-ידי רואה-חשבון אשר מחַווה דעתו על דו"חות אלה.
במקרים מסוימים, על רואה-החשבון לכתוֹב בחוות-הדעת הסתייגות מהדו"ח הכספי או מפָריט שבּו, למשל: כשהדו"ח הכספי אינו ממלא אחַר כללי החשבונאות המקובלים.
 
האם ניתן לראוֹת בדו"חות כספיים שהוגשו עם הסתייגות של רואה-החשבון המבקר כדו"חות שהוגשו כדין לרשויות המס?
שאלה זו התעוררה במסגרת כתב אישום שייחס לנאשמים עבירות של אי-הגשת דו"ח שנתי במועד על הכנסותיה של חברה (ת"פ 34667-12-09).
באותו מקרה, טען הסנגור, כי המחדלים (אי-הגשת הדו"חות במועד) הוסרו במלואם עם הגשת הדו"חות, הגם שאותם דו"חות כללו הסתייגות.
 
בית-משפט השלום בראשון לציון, מפי השופט ר' ארניה, קבע, כי דו"ח כספי שהוגש עם הסתייגות לגבי כל ההכנסה או מרביתה, מהווה "עלה תאנה" בלבד, ועל-כן הגשת דו"ח כאמור הינה שוות-ערך למקרה של אי-הגשת דו"ח.
עם זאת, היות שרואה-החשבון המבקר של החברה נשוא כתב האישום העיד, כי הסיבה להסתייגות באותו מקרה נבעה מכך שלא ראה את חשבונית המס בגין הכנסות המערערת מדמי השכירות (הכנסותיה היחידות) אך מנגד בדק את פנקסי המע"מ וחוזי השכירות ואף אימֵת את הנתונים כנגד דמי השכירות, קבע השופט ארניה, כי אין להניח שבדיקת החשבוניות עצמן הייתה מגלה מציאוּת אחרת וכי ההסתייגות נובעת למעשה מטעמים טכניים של ביקורת חשבונאית ולא מטעמים מהותיים של העדר מידע.
בהתאם, התקבלה טענת הסנגור, לפיה אכן הוסרו כל המחדלים בתיק.